vertybė

vertybė
vertýbė sf. (1) , NdŽ, PolŽ1301, vertỹbė (2) K, Rtr, 606, , Skr; Q590,632, SD62, R, R150,406, , 199,548, Sut, D.Pošk, I, L, LL273, FrnW 1. vertas, brangus daiktas ar dalykas: Vertybėmis laikomi brangakmeniai, brangieji metalai, auksinės ir sidabrinės monetos ir pan. LTEVII92. Vertė gėrybę paverčia vertýbe FT. Jisai sužino, kad buvęs draugas turįs nemaža pinigų, šiaip vertybių . V. Svirskio menas peržengė jo kūrybos vietovių ribas ir tapo bendra nacionaline vertybe sp. Europos poezija, proza, dramaturgija įsitvirtino kaip pagrindinis vertybių matas ir „pasaulinės literatūros“ sinonimas . | Kiekvienas žmogus – vertybė, jį reikia mylėti ir gerbti, mokėti jį suprasti . 2. ŠT330 vertė, vertumas: Kas vertýbė tų daiktų, tos lietos J. Vertybę uždėti N. Tie piningai pametė vertýbę Dov. Ans bobos vertýbė[je] nėr, tas minkštainis vyras Gršl. Piningas turėjo kitokią vertýbę, vis tiek apsimokėti galėjo . Išverta, ka bobos darbas netura vertýbės, kas ten! Krš. Aukso daiktai yra didelės vertybės . Laiku surinkti ir į stirtas sudėti šiaudai yra didelė ūkinė vertybė – tai ir pašaras gyvuliams, ir kraikas . Čia iškniso kiaulės kelis piningais pripildytus puodus, kurių vertybė pasidaro ant kokių 6000 markių Kel1882,227. Rapolienė jautė savo vertybę, jautė nesanti nuliekamas čia žmogus Vaižg. Vertýbė tad didesnė arba mažesnė postnyko išpuola iš tūleriopų aplinkybių A.Baran. Jei bus vertas [vaikas], savo vertýbę atnešios Lp. Nuo gero įskėlimo visos plunksnos vertybė pareit Kel1881,51. ^ Melai juk nė pelų vertỹbę neturia Jrk46. 3. teigiama ypatybė: Visame jų elgesy aš jaučiau kažkokį savo žmogaus vertybės žeminimą J.Balč. Šiais laikais keičiasi žmonių asmeninis gyvenimas, keičiasi aukščiausia vertybė: žmonių tarpusavio santykiai J.Gruš. Propaguok dvasines vertybes, nes materialinėm žmonės patys pasirūpins . Gaidelis iš kreivo šleivo padarydavo kone gražuolį – rasdavo žmoguje kitokių vertybių, kurių daugumas gal nepastebėdavo A.Mišk. A. Vienuoliui aukščiausia žmogiškoji inteligento vertybė – jo ryšys su gimtąja žeme, jo noras ir sugebėjimas atsiliepti į pačias opiausias visuomenines problemas LKX79. 4. aukštas rangas, padėtis: Apturėjęs Dovydas ant Izraeliaus visų giminių vertybę, rūpinose I. Jokūbas II iš karaliaus vertybės išmestas paliko Gmž. Nūn mes tatai leidžiame savo vertybėje šiaip ir teip būti .
◊ vertýbės põpierius dokumentas, suteikiantis jo savininkui tam tikrą turtinę teisę: Šaltai ji paima vertybės popierių, greit permeta akimis, padeda į šalį, ima kitą I.Simon. Vertybės popieriai yra tos akcijos ir tie paskolos lakštai, kuriais prekiaujama organizuotose vertybių rinkose, vad. biržose LEXXXIII459.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • vertybė — vertýbė dkt. Pinigi̇̀nė vertýbė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vertybė — vertýbė dkt. Nacionãlinės vertýbės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vertybė — vertýbė dkt. Vertýbių teòrija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vertybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės veiklos ir elgesio motyvas, susijęs su objektais, labiausiai atitinkančiais materialinius, kultūrinius ar dvasinius asmenybės poreikius. Skiriamos objektyviosios ir subjektyviosios vertybės.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • vertybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Objektas, reikšmingai tenkinantis asmens ar visuomenės poreikius. atitikmenys: angl. value vok. Wert rus. ценность ryšiai: dar žiūrėk – vertybinė orientacija …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • vertybė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmenybės veiklos ir elgesio motyvas, susijęs su objektais, labiausiai atitinkančiais materialius, kultūrinius arba dvasinius asmenybės poreikius. atitikmenys: angl. valuable thing; value vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • vertybė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tai, kas objektyviai ar subjektyviai reikšminga; tai, ką žmogus vertina, kas jam reikšminga ir svarbu. Objektas, reikšmingai tenkinantis asmens arba visuomenės poreikius. atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

  • dorovinė vertybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Subjektyvi (subjekto) dorovinė vertybė – tai, kas ypač vertinama doroviniu požiūriu. Kai moksleivių asmeninės dorovinės vertybės reguliuoja jų elgesį, jos tampa dorovinėmis orientacijomis, dorovine pozicija …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • dorovinė vertybė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Teigiamas poelgis, vertybė, turinti objektyvią reikšmę doroviniam, darbiniam, socialiniam individo vystymuisi. Auklėjimo procese organizuojamas dorovinės patirties įsisavinimas formuoja subjektyvias vertybes …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • asmens kūno kultūros vertybė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Asmens praktinio santykio su kūno kultūra išraiška, vertybė, įtraukta į žmogaus socialinės būties sritį, tenkinanti jo poreikius ir interesus, susijusius su fiziniu aktyvumu, ugdymu.… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”